tirsdag 29.08.2017
Val i barnehagen
Roma på Heffalompen har endra namn alt etter innhaldet på romet. Dette har blir litt vanskeleg etter kvart, når for eksempel biblioteket ikkje er på biblioteket lengre og biblioteket inneheld lego og anna byggemateriell. Vi bestemte oss difor for at roma skulle få ulike fargenamn. Med utgangspunkt i fargar som vi hadde tilgjengeleg, velde nokre av barna ut 6 fargar. Les meir...