SOS-Barnebyer

Barnehagen har eitt fadderbarn i Paraguay som heiter Naomi Valentina Pereira. Sacher er født 18.november i 2012.

Gjennom adventskalenderen vår samlar vi inn pengar frå alle barna i barnehagen. Desse pengane sender vi til Naomi ein gong i året.